RK Slovenije
Območno združenje Koper

Gramšijev trg 1
SI-6000 Koper, Slovenija

M: 051 655 545
T: (05) 627 81 12

TRR: SI56 1010 0003 5369 105 Intesa San Paolo Bank
DŠ: 16635477

Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00-12.00
Sreda: 9.00-12.00 in 14.00-16.00
Petek: 9.00-12.00

e-mail: info@rks-koper.si 

www.koper.ozrk.si

OBVESTILO: TEČAJI PRVE POMOČI SE PONOVNO IZVAJAJO, PRI ČEMER UPOŠTEVAMO VRSTNI RED PRISPELIH PRIJAV

http://www.koper.ozrk.si/sl/za_voznike_motornih_vozil/

Prijave sprejemamo osebno na združenju, Gramšijev trg 1, Koper ali po elektronski pošti na prijave@rks-koper.si

Mesto na tečaju in izpitu si zagotovite z izpolnjeno ter poslano prijavnico.

VZOREC UPN NALOGA:

Položnica

TEČAJ PRVE POMOČI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE

 • PO DOGOVORU - ZBIRAMO PRIJAVE

Prijave sprejemamo osebno na združenju, Gramšijev trg 1,Koper, po pošti ali elektronski pošti na prijave@rks-koper.si  Informacije na 05/627-81-12 ali 051/655-545.

Lokacije Avtomatskih zunanjih defibrilatorjev - AED

https://www.ihelp.life/aedall (iHelp - obstaja tudi aplikacija za mobilne telefone)

http://www.aed-baza.si/ (AED baza Slovenije)

Članstvo

Član Rdečega križa (RK) je lahko vsak ne glede na raso, spol, versko prepričanje, jezik in narodnost, družbeni razred, politično mnenje ali kakšno drugo okoliščino. Člani RKS-OZ so tudi člani RKS-Zz.

Člani RKS-OZ so:

 • Redni član: je lahko vsak prebivalec RS ne glede na raso, spol, versko prepričanje, jezik, narodnost in politično prepričanje, ki je organiziran v RKS-OZ ter plačuje članarino. Redni član RKS-OZ postane, ko podpiše pristopno izjavo, da postaja član RK in da se strinja s temeljnim aktom RKS-OZ. Pod enakimi pogoji lahko redni član postane tudi tuj državljan, ne glede na kraj bivanja.
 • Podporni član: je oseba, ki s svojim delom ali prispevki pomaga uresničevati program dela RKS-OZ.
 • Častni član: je oseba, ki ji je ta naslov zaradi izjemnega prispevka v delovanju v RKS-OZ ali RKS-Zz podelil Zbor članov RKS-OZ.
 • Mladi član RK: je oseba, ki pod enakimi pogoji lahko postane član RKS-OZ in je mladoletnik, star do 15. leta. V tem primeru podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Mladoletni člani RKS-OZ imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi člani, ne morejo pa odločati in biti izvoljeni v organe združenja. Mladi člani RK ne plačujejo članarine.

Kandidat za članstvo predloži pristopno izjavo Občinski, Krajevni organizaciji ali RKS-OZ, ki se o tem seznani in ga vpiše v evidenco – zbirko podatkov o članstvu, ki jo vodi strokovna služba RKS-OZ. RKS-OZ vodi enotno zbirko podatkov o članstvu RKS-OZ, v katero se evidentirajo vsi člani RKS-OZ ne glede na obliko članstva.

Članu italijanske narodnosti se na njegovo zahtevo poleg članske izkaznice v slovenskem jeziku izda potrdilo o članstvu v italijanskem jeziku.

Pravice članov so:

 • enakopravno sodelujejo pri delu RKS-OZ in v njegovih organih;
 • volijo in so izvoljeni v organe RKS-OZ, RKS ter Krajevnih organizacij;
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;
 • dajejo predloge in vprašanja organom RKS-OZ;
 • imajo pravico do pritožbe zoper odločitve organov RKS-OZ;
 • sprejemajo nagrade, priznanja in pohvale za delo in dosežene uspehe.

Dolžnosti članov so:

 • z osebnim prizadevanjem prispevajo k uresničevanju delovnega programa in ciljev RKS-OZ in RKS;
 • redno plačujejo članarino;
 • spoštujejo Statut in druge akte ter sklepe organov RKS-OZ;
 • s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo RKS-OZ in RKS;

vestno upravljajo in odgovorno ravnajo z sredstvi RKS-OZ

Članstvo v RKS-OZ preneha:

 • z izstopom;
 • s smrtjo;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo.
Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad