RK Slovenije
Območno združenje Koper

Gramšijev trg 1
SI-6000 Koper, Slovenija

M: 051 655 545
T: (05) 627 81 12

 

TRR: SI56 1010 0003 5369 105 Intesa San Paolo Bank
DŠ: 16635477

Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00-12.00
Sreda: 9.00-12.00 in 14.00-16.00
Petek: 9.00-12.00

e-mail: info@rks-koper.si 

www.koper.ozrk.si

Lokacije Avtomatskih zunanjih defibrilatorjev - AED

https://www.ihelp.life/aedall (iHelp - obstaja tudi aplikacija za mobilne telefone)

http://www.aed-baza.si/ (AED baza Slovenije)

OBVESTILO: TEČAJI PRVE POMOČI SE PONOVNO IZVAJAJO, PRI ČEMER UPOŠTEVAMO VRSTNI RED PRISPELIH PRIJAV

http://www.koper.ozrk.si/sl/za_voznike_motornih_vozil/

Prijave sprejemamo osebno na združenju, Gramšijev trg 1, Koper ali po elektronski pošti na info@rks-koper.si

Mesto na tečaju in izpitu si zagotovite z izpolnjeno ter poslano prijavnico.

VZOREC UPN NALOGA:

Položnica

TEČAJ PRVE POMOČI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE

 • PO DOGOVORU - ZBIRAMO PRIJAVE

Prijave sprejemamo osebno na združenju, Gramšijev trg 1,Koper, po pošti ali elektronski pošti na info@rks-koper.si  Informacije na 05/627-81-12 ali 051/655-545.

Članstvo

Član Rdečega križa (RK) je lahko vsak ne glede na raso, spol, versko prepričanje, jezik in narodnost, družbeni razred, politično mnenje ali kakšno drugo okoliščino. Člani RKS-OZ so tudi člani RKS-Zz.

Člani RKS-OZ so:

 • Redni član: je lahko vsak prebivalec RS ne glede na raso, spol, versko prepričanje, jezik, narodnost in politično prepričanje, ki je organiziran v RKS-OZ ter plačuje članarino. Redni član RKS-OZ postane, ko podpiše pristopno izjavo, da postaja član RK in da se strinja s temeljnim aktom RKS-OZ. Pod enakimi pogoji lahko redni član postane tudi tuj državljan, ne glede na kraj bivanja.
 • Podporni član: je oseba, ki s svojim delom ali prispevki pomaga uresničevati program dela RKS-OZ.
 • Častni član: je oseba, ki ji je ta naslov zaradi izjemnega prispevka v delovanju v RKS-OZ ali RKS-Zz podelil Zbor članov RKS-OZ.
 • Mladi član RK: je oseba, ki pod enakimi pogoji lahko postane član RKS-OZ in je mladoletnik, star do 15. leta. V tem primeru podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Mladoletni člani RKS-OZ imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi člani, ne morejo pa odločati in biti izvoljeni v organe združenja. Mladi člani RK ne plačujejo članarine.

Kandidat za članstvo predloži pristopno izjavo Občinski, Krajevni organizaciji ali RKS-OZ, ki se o tem seznani in ga vpiše v evidenco – zbirko podatkov o članstvu, ki jo vodi strokovna služba RKS-OZ. RKS-OZ vodi enotno zbirko podatkov o članstvu RKS-OZ, v katero se evidentirajo vsi člani RKS-OZ ne glede na obliko članstva.

Članu italijanske narodnosti se na njegovo zahtevo poleg članske izkaznice v slovenskem jeziku izda potrdilo o članstvu v italijanskem jeziku.

Pravice članov so:

 • enakopravno sodelujejo pri delu RKS-OZ in v njegovih organih;
 • volijo in so izvoljeni v organe RKS-OZ, RKS ter Krajevnih organizacij;
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;
 • dajejo predloge in vprašanja organom RKS-OZ;
 • imajo pravico do pritožbe zoper odločitve organov RKS-OZ;
 • sprejemajo nagrade, priznanja in pohvale za delo in dosežene uspehe.

Dolžnosti članov so:

 • z osebnim prizadevanjem prispevajo k uresničevanju delovnega programa in ciljev RKS-OZ in RKS;
 • redno plačujejo članarino;
 • spoštujejo Statut in druge akte ter sklepe organov RKS-OZ;
 • s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo RKS-OZ in RKS;

vestno upravljajo in odgovorno ravnajo z sredstvi RKS-OZ

Članstvo v RKS-OZ preneha:

 • z izstopom;
 • s smrtjo;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo.
Podeli:

RK Slovenije - Aktualno

Četrtek, 3. november 2016

Vlada umaknila obravnavo Zakona o tujcih

Nedelja, 6. november 2016

Zmaga na vsak način

Petek, 28. oktober 2016

Teden solidarnosti 2016

Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad