RK Slovenije
Območno združenje Koper

Gramšijev trg 1
SI-6000 Koper, Slovenija

M: 051 655 545
T: (05) 627 81 12

TRR: SI56 1010 0003 5369 105 Intesa Sanpaolo Bank
DŠ: 16635477

Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00-12.00
Sreda: 9.00-12.00 in 14.00-16.00
Petek: 9.00-12.00

e-mail: info@rks-koper.si 

TEČAJI PRVE POMOČI SE IZVAJAJO, PRI ČEMER UPOŠTEVAMO VRSTNI RED PRISPELIH PRIJAV. Prijave sprejemamo osebno na združenju ali po elektronski pošti na prijave@rks-koper.si
​Mesto na tečaju in izpitu si zagotovite z izpolnjeno ter poslano prijavnico.

ZBIRAMO PRIJAVE za termin 27.2. - 1.3.2023

TEČAJ PRVE POMOČI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE: predvideni termini 23. in 27.2.2023, zbiramo prijave

Prijavnico pošljite na Gramšijev trg 1, 6000 Koper ali elektronski pošti na prijave@rks-koper.si 
Informacije na 05/627-81-12 ali 051/655-545.

Lokacije Avtomatskih zunanjih defibrilatorjev - AED

https://www.ihelp.life/aedall (iHelp - obstaja tudi aplikacija za mobilne telefone)

http://www.aed-baza.si/ (AED baza Slovenije)

Tečaji prve pomoči

OBVESTILO:

Zainteresirane obveščamo, da se tečaji prve pomoči za voznike motornih vozil in za prvo pomoč na delovnem mestu izvajajo, v skladu z ukrepi glede preprečevanja širjenja okužb s COVID - 19. 
Prijavnico lahko oddate po pošti na naslov prijave@rks-koper.si, najdete jo pod zavihkom "prva pomoč " (skrajno levo: tečaji prve pomoči), ali osebno na sedežu združenja. 

Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno zboleli na kraju dogodka in je opravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo. Pri prvi pomoči je treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Usoda ponesrečenca je zelo pogosto odvisna od ukrepanja ljudi, ki se znajdejo na kraju nesreče. Za učinkovito pomoč je potrebno znanje.

Program prve pomoči se izvaja na podlagi javnega pooblastila.
Zakonske podlage: Zakon o Rdečem križu (Ur.l. RS št. 7/93), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS 64/94), Uredba o organizaciji in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS št. 22/99), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01), Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS št. 136/2006), Zakon o varnosti v cestnem prometu, Statut OZ RK Koper in Pravilnik o izvajanju programa na ravni RKS.

Tečaji prve pomoči
 

  • Tečaj za bodoče voznike motornih vozil (10 urni)
  • Tečaj za gospodarske in negospodarske družbe (8 urni)
  • Tečaj za bolničarje (70 urni)
  • Redno usposabljanje predavateljev, seznanjanje z novostmi v prvi pomoči
  • Usposabljanje predavateljev in izpraševalcev za pridobitev novih licenc in obnovitev obstoječih

 

Izpiti prve pomoči
 

  • Izpit za bodoče voznike motornih vozil
  • Izpit za bolničarje
  • Izpit za gospodarske in negospodarske družbe

Usposabljanja izvajajo in vodijo zdravstveni delavci, zdravniki, medicinske sestre, ki imajo licenco predavatelja oz. učitelja praktičnega pouka Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije.

Pripete datoteke

Podeli:

Mobilna aplikacija za prvo pomoč

Mobilna aplikacija Prva pomoč vsebuje seznam najpogostejših poškodb in obolenj ter postopkov prve pomoči v izbranih primerih. Navodila za namestitev si ogleste v pripeti datoteki spodaj.

Napotki za prvo pomoč so povzeti po učbeniku Ahčan, Uroš, ur. 2006. Prva pomoč – priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana Rdeči križ Slovenije.

S povečanjem števila nesreč in nenadnih obolenj se povečujejo potrebe po nudenju prve pomoči. Zaradi različnih vzrokov ljudje prve pomoči v nesreči pogosto ne nudijo, kar ima za posledico večje zdravstvene zaplete pri poškodovanih ali obolelih osebah. Rezultati mnogih raziskav kažejo, da je problem povezan predvsem s pomanjkanjem znanja o pravilnem nudenju prve pomoči. Po drugi strani pa ustrezna prva pomoč dokazano zmanjšuje število in trajanje hospitalizacij, prispeva k učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju, večji kakovosti življenja po poškodbi ali obolenju, ter tako dolgoročno pozitivno vpliva na zdravstveno blagajno, zmanjšuje okoljsko obremenjenost in povečuje splošno blaginjo prebivalstva.

Mobilna aplikacija Prva pomoč pokriva dva usklajena sklopa izobraževalno-informacijskih vsebin:

  • Pomoč uporabnikom za učinkovito nudenje prve pomoči v primeru nastanka poškodb in najpogostejših nenadnih obolenj.
  • Povečanje ravni znanja prve pomoči med splošno populacijo (pridobivanje doktrinarno ustreznih napotkov za nudenje prve pomoči, ocenjevanje znanja, obnavljanje/utrjevanje znanja, spodbujanje učenja prve pomoči, zmanjševanje predsodkov pred nudenjem prve pomoči, spodbujanje solidarnosti in zavedanja pomena pomoči sočloveku v stiski).

Strokovne vsebine aplikacije temeljijo na smernicah Evropskega referenčnega centra za prvo pomoč ter Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Gre za besedilni, slikovni in video prikaz temeljnih vsebin in napotkov za prvo pomoč, namenjenih tako splošni javnosti kot tudi različnim skupinam in organizacijam (šolam, delovnim organizacijam, društvom, ekipam prve pomoči …).

Pri nastanku aplikacije so sodelovali: Telekom Slovenije, Rdeči križ Slovenije, UKC Ljubljana, Univerza v Ljubljani – Zdravstvena fakulteta, katedra za področje javnega zdravstva in Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede – Laboratorij za ergonomijo.

Pripete datoteke

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad