RK Slovenije
Območno združenje Koper

Gramšijev trg 1
SI-6000 Koper, Slovenija

M: 051 655 545
T: (05) 627 81 12

TRR: SI56 1010 0003 5369 105 Intesa Sanpaolo Bank
DŠ: 16635477

Uradne ure:
Ponedeljek: 9.00-12.00
Sreda: 9.00-12.00 in 14.00-16.00
Petek: 9.00-12.00

e-mail: info@rks-koper.si 

TEČAJI PRVE POMOČI SE IZVAJAJO, PRI ČEMER UPOŠTEVAMO VRSTNI RED PRISPELIH PRIJAV. Prijave sprejemamo osebno na združenju ali po elektronski pošti na prijave@rks-koper.si
​Mesto na tečaju in izpitu si zagotovite z izpolnjeno ter poslano prijavnico.

ZBIRAMO PRIJAVE za termin od 3.4.2023 dalje.

TEČAJ PRVE POMOČI ZA DELOVNE ORGANIZACIJE:  zbiramo prijave

Prijavnico pošljite na Gramšijev trg 1, 6000 Koper ali elektronski pošti na prijave@rks-koper.si 
Informacije na 05/627-81-12 ali 051/655-545.

Lokacije Avtomatskih zunanjih defibrilatorjev - AED

https://www.ihelp.life/aedall (iHelp - obstaja tudi aplikacija za mobilne telefone)

http://www.aed-baza.si/ (AED baza Slovenije)

Zaščita in reševanje

 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 76. členu opredeljuje enote in službe Civilne zaščite, med njimi tudi enote za prvo pomoč. Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno zboleli na kraju dogodka in čim prej po njem ter je opravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo. Pri prvi pomoči je treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Laična prva pomoč traja toliko časa, dokler ne pride strokovna pomoč.

Pripadniki enot za prvo pomoč se izobražujejo na sedemdeseturnih tečajih prve pomoči, znanje pa obnavljajo na krajših obnovitvenih tečajih. Tako so seznanjeni z najnovejšimi doktrinarnimi smernicami s področja prve pomoči. Temeljno znanje, ki ga člani enot na tečajih pridobijo, je usmerjeno v preverjanje vitalnih življenjskih funkcij, oživljanje, preprečevanje krvavitev, prepoznavanje nenadnih bolezenskih stanj.

RKS-OZ Koper aktivno sodeluje pri usposabljanju posameznikov za nudenje laične prve pomoči, tj bolničarjev prostovoljcev. Pri tem nudi združenju nudi vso pomoč in podporo Mestna občina Koper. Trenutno delujejo v okviru združenja 3 ekipe prve pomoči, plan za prihodnje pa je usposobiti še najmanj dve ekipi RK. Ob tem je potrebno dodatno računati tudi na ekipo prve pomoč Občine Ankaran.

Prostovoljni bolničarji, ne samo, da so razporejeni v ekipe prve pomoči in skrbijo za nenehno obnavljanje znanja in veščin, temveč sodelujejo tudi na vseh večjih prireditvah in dogodkih s prikazom temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, osnovami prve pomoči, spodbujanju h krvodajalstvu ter promocijo aktivnosti in delovanja združenja in Rdečega križa nasploh.

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad